Kancelaria prawno – doradcza
MMI Proconnect Gaj Olszewska Sp.j.

PL / ENG

O mnie

Magdalena Gaj

Wspólnik zarządzający. Radca prawny i ekspert z ponad 16 letnim doświadczeniem na rynku telekomunikacyjnym. Absolwentka prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W latach 2012 – 2016 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, krajowego regulatora rynku telekomunikacji i poczty.
Karierę rozpoczęła w 1998 r. jako aplikant radcowski w Kancelarii radców prawnych. Od 2001r. w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji, odpowiadała za prowadzenie spraw sądowych. Następnie po przekształceniach regulatora w Urząd Komunikacji Elektronicznej, jako Dyrektor Departamentu Prawnego, brała czynny udział w opracowywaniu rozstrzygnięć podejmowanych przez Urząd na postawie prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego i administracyjnego, jak również prawa europejskiego.

W latach 2001 2004 prowadziła także prywatną praktykę prawniczą, świadcząc usługi z zakresu prawa budowlanego, zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz szeroko rozumianej obsługi korporacyjnej.

W latach 2009-2012 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, będąc odpowiedzialną za polski rynek telekomunikacyjny. Inicjatorka Okrągłego Stołu Szerokopasmowego w Polsce, platformy wymiany wiedzy i informacji pomiędzy rządem, samorządami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Swoją działalność w rządzie skoncentrowała głównie na nowelizacji prawa doprowadzając do zmian zgodnych z prawodawstwem unijnym i wprowadzaniu zapisów ułatwiających inwestycje w budowę sieci telekomunikacyjnych oraz ochronę konsumenta.

Jako Prezes UKE aktywnie wpływała na stan ryku telekomunikacyjnego w Polsce, m.in. uwalniając częstotliwości w pasmach 1800 MHz, 800 MHz i 2,6 GHz, inicjując liczne kampanie i akcje pro-konsumenckie, analizując jakość usług telekomunikacyjnych czy doprowadzając poprzez regulacje do spadku cen telefonii komórkowej czy wzrostu wartości rynku Internetu mobilnego o 132%.

Moje osiągnięcia

Cyfryzacja telewizji naziemnej:

 • Przygotowanie przyjętego przez Radę Ministrów Planu Wdrażania Telewizji Cyfrowej w Polsce oraz Ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej,
 • Następnie jako Prezes UKE nadzór i koordynacja nad procesem cyfryzacji telewizji naziemnej i wyłączeniem nadajników analogowych.

Wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej:

 • Przygotowanie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • Inicjowanie współpracy między rynkiem telko i energetyką,
 • Przeprowadzenie aukcji na częstotliwości z zakresu 800 Mhz na potrzeby telefonii mobilnej.

Walka z wykluczeniem cyfrowym, działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i równym dostępem do ICT wśród kobiet i mężczyzn:

 • Zainicjowanie programu cyfrowych latarników – specjalnych nauczycieli Internetu, którzy mają walczyć z wykluczeniem cyfrowym,
 • Udział w pracach nad przepisami, dzięki którym w ciągu jednego dnia i bez opłat można przenieść numer do innego operatora,
 • Zainicjowanie konkursu dla studentek uczelni technicznych „Dziewczyny w Nowych Technologiach”.

Rynek pocztowy:

 • Przeprowadzenie po liberalizacji rynku, jak pierwszy regulator w Europie, otwartego konkursu na operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej.

Osiągnięcia na forum międzynarodowym:

 • Przewodnictwo w negocjacjach pomiędzy Radą UE – Parlamentem UE i Komisja pierwszej polityki widma radiowego (RSPP). Zakończone sukcesem w trakcie polskiej prezydencji w roku 2011 r.,
 • Dzięki staraniom Magdaleny Gaj Polska po wielu latach nieobecności została członkiem Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) i przyspieszono proces zawarcia porozumień międzynarodowych w zakresie transgranicznej koordynacji wykorzystania pasma 800 MHz,
 • Wybór na przewodniczącą Rady Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik" (2012, roczna kadencja),

Przewodniczenie obradom Forum Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (World Summit on Information Society Forum).