Kancelaria prawno – doradcza
MMI Proconnect Gaj Olszewska Sp.j.

PL / ENG

Szkolenia

Organizujemy profesjonalne szkolenia realizując je z doświadczonymi praktykami i ekspertami rynku telekomunikacyjnego oraz ICT. Szkoląc naszych klientów kierujemy się zasadą:

„Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość. Można wiedzieć bardzo wiele, nie wiedząc tego, co najpotrzebniejsze”
Lew Mikołajewicz Tołstoj

Kancelaria prawno – doradcza MMI Proconnect oferuje szkolenia w następującej tematyce:

 • Prawo
  - prawo budowlane
  - prawo telekomunikacyjne
  – krajowe i unijne
  - ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  - prawo UE w zakresie ICT
  - prawo w zakresie funduszy UE
  - prawo pocztowe
  - prawo ochrony konkurencji i konsumenta ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie świadczenia usług drogą elektroniczną;
  - prawo dotyczące ochrony konsumenta w Internecie, rynku e-commerce, ochrony danych osobowych,
 • fundusze unijne w perspektywie finansowej 2014-2020