Kancelaria prawno – doradcza
MMI Proconnect Gaj Olszewska Sp.j.

PL / ENG

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Posiadamy rozległą wiedzę w zakresie funduszy europejskich. Oferujemy pomoc w ubieganiu się o dotację z programów Unii Europejskiej oraz monitoring realizacji i rozliczanie projektów unijnych, w tym:

  • Doradztwo przy doborze programu unijnego,
  • Przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji,
  • Opracowanie biznesplanu, studium wykonalności, harmonogramu rzeczowo - finansowego,
  • Monitoring przebiegu realizacji projektu,
  • Przygotowanie raportów, sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu,
  • Audyty projektów,
  • Ewaluacje.

Doradzamy w zakresie skutecznego wykorzystywania funduszy UE w perspektywie finansowej 2014 -2020, zwrotnych instrumentów finansowych, w szczególności związanych z programami krajowymi: POIR, PO WER, GAMEINN, czy regionalnymi programami operacyjnym.